Ik wil mijn paard (laten) transporteren naar het buitenland, wat moet ik doen?

Je hebt bijvoorbeeld je paard verkocht naar het buitenland en je wilt hem (laten) transporteren, of je wilt je paard (en bijbehorende spullen) meenemen op vakantie naar het buitenland. Zomaar twee voorbeelden waarbij je te maken krijgt met (tijdelijke) export van je paard. Wat moet je doen om dit allemaal goed te regelen?

Wij hebben het een en ander voor je op een rijtje gezet:

Ten eerste dient er bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) een keuring aangevraagd te worden door een erkende dierenarts, die een gezondheidscertificaat mag opstellen. Deze keuring dient maximaal 48 uur vóór het transport plaats te vinden, dus vraag dit op tijd aan bij de NVWA.

Met ons klantnummer bij de NVWA kunnen wij deze keuring voor onze klanten aanvragen.

Ook is het mogelijk om deze keuring door ons in het TRACES-systeem van de NVWA in te laten voeren (wij rekenen hiervoor  € 25,– excl. BTW). Wordt dit niet van tevoren ingevuld, dan rekent de NVWA hiervoor € 40,00 extra bóvenop de keuringskosten van minimaal € 207,80 (voor 1 of 2 paarden). Let op: prijzen NVWA kunnen wijzigen, zie www.nvwa.nl

Binnen EU-landen zijn alleen het gezondheidscertificaat (zie boven) een chip en een paardenpaspoort verplicht, maar zijn geen verdere douanepapieren nodig.

Het gezondheidscertificaat is tezamen met uw paspoort uw internationale reisdocument. Andere belangrijke zaken zijn:

  • Voor het transport binnen Nederland MOET ieder paard ouder dan 7 maanden gechipt zijn, en moet het chipnummer in het paspoort officieel zijn aangebracht door de paspoortuitgevende instantie.
  • In het paspoort moet een exterieurbeschrijving staan, daar in het buitenland de chip nog niet overal geaccepteerd is als identificatiemiddel. Dan is alleen de schets het enige andere acceptabele.
  • Het gezondheidscertificaat is slecht een beperkt aantal dagen geldig. Voor langere reizen moet opnieuw een verklaring worden afgegeven door de lokale authoriteiten

Buiten de EU kunnen aan het gezondheidscertificaat andere eisen gesteld worden, zoals die van extra bloedonderzoek.

Voor niet-EU-landen zijn ook douane-papieren verplicht voor tijdelijke invoer en uitvoer (bijv. Zwitserland). Dit wordt ATA-Carnet (Admission Temporaire, Temporary Admission) genoemd.

Het ATA-Carnet maakt de aangifte bij de grens eenvoudiger van goederen (paarden, zadels, dekens e.d.), die u tijdelijk wilt invoeren, uitvoeren of doorvoeren. Let wel: ook bij het alleen maar reizen en dus doorvoeren door een nièt-EEG-land, zoals Zwitserland, op weg naar een wèl-EU-land, zoals Italië, is het in het bezit zijn van een ATA-Carnet verplicht.

Een ATA-Carnet geeft het recht om maximaal één jaar de in het carnet beschreven zaken een onbeperkt aantal keer in, uit en door te voeren. Een aanvraagformulier voor een ATA-Carnet is te verkrijgen bij de Kamer van Koophandel in uw eigen regio. Legitimatie is voor niet-ingeschrevenen, zoals particulieren, verplicht. Let op: geef op het aanvraagformulier goed aan wat er allemaal op het carnet moet komen te staan. Als het ATA-carnet eenmaal is ontvangen (in principe na een paar dagen), mag er eigenhandig niets meer op het document veranderd worden!

Het carnet moet vlak voor de reis geldig gemaakt worden door de douane, bij voorkeur in de eigen woonplaats. Sluit ook altijd een (reis)verzekering af voor de op het carnet vermelde zaken. Bij diefstal of verlies, gaat een douane er namelijk vanuit dat de genoemde zaken verkocht zijn en dient er gewoon invoerrechten betaald te worden.

De kosten van het ATA-carnet kunnen variëren, maar bestaan in elk geval uit een vast deel, de behandelingskosten, en een deposito. Het deposito wordt terugbetaald wanneer het carnet weer ingeleverd wordt bij de Kamer van Koophandel, liefst meteen na terugkeer van de reis, maar uiterlijk één dag na het einde van de geldigheidsduur van een jaar. Bij binnenkomst en verlaten van het land waar een ATA-carnet nodig was, moet het carnet altijd door de douane worden afgetekend.

Informatie en aanvragen ATA-Carnet:
Kamer van Koophandel
Website: www.kvk.nl